Tipy a časté dotazy

Koho se přechod na DVB-T2 týká?

Přechod na nový vysílací standard DVB-T2 se dotkne více než poloviny českých domácností, které přijímají televizní signál na klasickou pokojovou nebo venkovní anténu, případně společnou televizní anténu (STA). Jednoduše řečeno těch diváků, kteří mají příjem televize zdarma, neplatí žádné poplatky poskytovateli placených televizních služeb (s výjimkou poplatku České televize, který je povinný pro všechny majitele televizních přijímačů).

Jaký přijímač potřebuji?

Potřebujete televizi nebo set top box, který umí přijmout vysílání ve standardu DVB-T2 s kodekem HEVC (H.265). Při koupi ho poznáte podle kulaté zlaté samolepky s logem DVB-T2 ověřeno, která signalizuje, že přístroj byl pro příjem nového standardu vysílání úspěšně otestován.

Televize mi při příjmu nehraje?

Obraťte se na prodejce, kde bylo zařízení zakoupeno a kde ho lze reklamovat. Můžete také zavolat servisní firmu, která pomůže s přeladěním a může odstranit případné potíže s příjmem TV signálu.

Seznam proškolených firem

Mám televizi, která DVB-T2/HEVC nepodporuje? Musím kupovat novou televizi?

Můžete si koupit set top box s logem a samolepkou DVB-T2 ověřeno, který bude umět vysílání přijmout. Případně můžete pořídit nový televizor. Ceny set top boxů začínají na 550 Kč.

Mám doma více televizí. Musím mít pro každou televizi zvlášť set top box?

Každá televize musí mít vlastní přijímač/tuner pro DVB-T2. Pokud se starších televizí nechcete zbavovat, je nutné pro každou z nich opatřit samostatný set top box, případně koupit novou televizi s DVB-T2/HEVC tunerem.

Kdy se u nás stávající vysílání vypne?

Jako první se v oblasti zejména středních Čech vypne vysílání České televize, a to na podzim 2019. Vypínání bude v jednotlivých regionech pokračovat do poloviny roku 2020.

Kompletní harmonogram přechodu na DVB-T2

Proč se vůbec na DVB-T2 přechází?

Jde o změnu vynucenou vnějšími okolnostmi, na kterou provozovatelé televizního vysílání a vysílacích sítí neměli žádný vliv a musí se s ní vypořádat. Z jakého důvodu se tedy přechází na DVB-T2? Mobilní operátoři si vymohli uvolnění části vysílacího spektra, které nyní využívá televizní vysílání, pro vlastní služby mobilního internetového připojení. Řešením je přechod na spektrálně efektivnější sytém DVB-T2, který umožní zachovat rozsah a pokrytí TV signálem na dnešní úrovni.

Co je to HbbTV?

Hybridní vysílání HbbTV propojuje svět klasické lineární televize s internetem. Stisknutím červeného tlačítka na ovladači se vám zobrazí prostředí HbbTV s dalším obsahem aniž byste opustili aktuálně sledovaný televizní program. Tato funkce umožňuje přístup do TV archivů, k videím na vyžádání a k internetovým aplikacím. HbbTV funkce je součástí všech TV přijímačů, které prošli CRA certifikací DVBT2overeno a lze ji využít i u některých Set-top boxů. Pokud plánujete nákup nového TV přijímače, doporučujeme se ujistit, že vámi vybraný přijímač službu HbbTv podporuje. S výběrem zařízení pomohou naši partneři společnosti Datart či Alza.

Proč může docházet k problémům s příjmem DVB-T2, i když byl příjem DVB-T dříve bezproblémový?

Sítě DVB-T2 jsou nastaveny tak, aby jim stačila stejná úroveň signálu, která stačila i pro příjem DVB-T, obecně by tak měl příjem fungovat při stejné kvalitě signálu, která zajistila bezchybný příjem DVB-T. Z důvodu zúžení vysílacího pásma pro televizní vysílání, jehož část po celoevropské dohodě připadne novým mobilním internetovým sítím 5G, bylo ale nutné využít pro vysílání jiné vysílací kanály, než se využívaly doposud, a zároveň spustit rozsáhlejší jedno frekvenční sítě (více vysílačů vysílá na stejné frekvenci). To může v některých oblastech způsobit problémy s TV příjmem z důvodu mnohačetných odrazů signálů, obvykle od okolního kopcovitého terénu, zejména pokud jsou využity méně směrové nebo méně kvalitní přijímací antény.

Jak lze problémy s příjmem řešit?

V naprosté většině případů jsou komplikace řešitelné kvalitnější přijímací anténou nebo úpravou jejího nasměrování. Je třeba kontaktovat odbornou firmu, která se instalacemi antén zabývá, aby signál v místě proměřila a buď rovnou anténu upravila, anebo navrhla řešení. Proškolené servisní firmy jsou uvedeny zde na webu v záložce Servisní firmy. Zásadní je využívat vždy kvalitní venkovní antény renomovaných značek, nevyužívat různé aktivní antény s vestavěným zesilovačem a podobně. Vhodnou anténu nejlépe doporučí odborník na základě měření v místě, jaké antény vybírat se pak zájemce dočte i na odborných webech věnujících se televiznímu příjmu, například televizniweb.cz.

Jsou rozdíly v kvalitě přijímačů a může být nekvalitní příjem daný i televizí/set-top-boxem?

V citlivosti televizních přijímačů a set-top-boxů a jejich schopnosti zpravovat zpracovat signál mohou být rozdíly a dle zkušeností servisních techniků mají některé televize a set-top-boxy problémy s příjmem slabého nebo odraženého signálu. Mnohdy se tak může stát, že i když odborník s měřicím přístrojem upraví anténu tak, aby byl signál co nejlepší a dle naměřených parametrů by s příjmem neměl být problém, nekvalitní přijímač v televizi nebo set-top-boxu si se signálem přesto neporadí, zatímco jiná televize nebo set-top-box za stejných podmínek funguje bez problémů. Tento problém se bohužel týká i některých renomovaných značek televizních přijímačů. Při koupi televize nebo set-top-boxu lze proto doporučit, aby se divák informoval i o zkušenostech s kvalitou příjmu na daný přístroj/značku. Informace lze najít na webu televizniweb.cz.

Může mít na příjem televize vliv i počasí?

V některých oblastech, zejména v podzimních a zimních měsících, mohou (typicky za inverze) vzniknout výrazně zlepšené podmínky pro šíření elektromagnetických vln na dlouhé vzdálenosti. V takové chvíli lze například v Praze zachytit i švýcarské nebo dánské televizní vysílače, které mohou rušit příjem místních signálů. Toto rušení občas ovlivňovalo i příjem DVB-T vysílání a může se stát i během příjmu rozhlasového FM vysílání. V zúženém pásmu, kde DVB-T2 vysílá, je pravděpodobnost rušení vyšší, protože vysílače častěji využívají stejné kanály. V případě velmi silné inverze může dojít k rušení bez ohledu na to, zda je anténa provedena kvalitně a za běžných podmínek je příjem naprosto bezproblémový. Rušení televizního příjmu může obvykle trvat několik hodin.

Kontakt

V případě, že máte jakékoliv dotazy týkající se nového standardu televizního vysílání, na které jste nedostali odpověď na těchto stránkách, nebo potřebujete poradit, obraťte se na nás.

V případě, že máte jakékoliv dotazy k televizím nebo set top boxům vybavených DVB-T2 a kodekem H.265, obraťte se na našeho partnera, společnost DATART.

Informace tykající se přechodu na nový standard televizního vysíláni anebo o televizích a set top boxech vybavených DVB-T2 a kodekem H.265, můžete také nalézt u našeho partnera, společnost ALZA.